Privacybeleid

Onze Privacy richtlijnen zijn in overeenstemming met de Richtlijn Gegevensbescherming van de Europese Unie, en de van toepassing zijnde landelijke, provinciale en lokale gegevens beschermingswetten. Wij willen u informeren over hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken en welke voorzorgsmaatregelen op privacy en uw “persoonlijke levenssfeer” zijn genomen.

1. Anonimiteit

Wanneer u de website www.spirulina.nu  voor de eerste keer bezoekt is uw identiteit niet bekend. U kunt anoniem blijven en alle informatie- en winkelpagina’s bezoeken en producten anoniem via de winkelwagenfunctie selecteren. De personalisatie van het winkelwagentje wordt eerst dan gedaan als u uw persoonlijke gegevens invoert bij het bestelformulier en het versturen van de voltooide bestelling aan ons. De noodzaak voor het gebruik van anoniem winkelbezoek vloeit rechtstreeks voort uit het beginsel van de wet ter bescherming van persoonsgegevens, waarbij opslaan van persoonlijke gegevens in beginsel voorkomen wordt of minimaal zullen zijn.

2. Welke gegevens worden verzameld

Persoonlijke informatie verzamelen wij op de bestelpagina’s van www.spirulina.nu , waar u uw gegevens voor de orderverwerking, boekhouding en levering opgeeft. De velden zijn verdeeld in verplichte en vrijwillige opgaves. De velden van de verplichte gegevens zijn gemarkeerd met een sterretje. Verplichte velden zijn gegevens die van essentieel belang zijn voor het verwerken van uw bestelling (voor- en achternaam van de koper, indien van toepassing naam van het bedrijf of organisatie van de koper, straat en huisnummer, postcode, stad en land). Vrijwillige velden zijn echter voor de afhandeling van uw bestelling niet vereist. Dit is bijvoorbeeld het geval bij uw telefoonnummer. Ondanks de wet om gegevens te minimaliseren, wordt ten zeerste aanbevolen ten minste uw telefoonnummer achter te laten. Alleen dan is een moderne dienstverlening mogelijk. Andere verplichte informatie is informatie over de gewenste betaalmethode en afhankelijk van uw keuze, informatie over uw bankrekening of credit card gegevens. Als aanvullende gegevens worden op grond van een bestelling de in de winkelwagen opgenomen producten en hoeveelheden en het tijdstip van de bestelling opgeslagen. De bestelling wordt als een geheel van persoonlijke gegevens en productgerelateerde gegevens inclusief tijdstip opgeslagen door ons. Een directe toegang tot dit bestand wordt de klant niet verstrekt. De klant ontvangt een bevestiging via e-mail in het Nederlands, dat de bestelling is ontvangen.

3. Wie is verantwoordelijk

Persoonlijke informatie is informatie over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Vanwege het gebruik van www.spirulina.nu  worden online persoonlijke gegevens verzameld. Wij zijn verplicht u over “de identiteit van de verantwoordelijke autoriteit” te berichten. www.spirulina.nu is een domein van Eco Mundo, Admiraal De Ruyterweg 185HS 1056GD in Amsterdam. Het totaal van alle wettelijk vereiste gegevens voor de identificatie van de website vindt u aangevuld met vrijwillige informatie hier.

4. Toestemming van de klant

De verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens op grond van het Nederlandse recht voor internetwinkels is slechts ontvankelijk indien de klant akkoord gaat en toestemming voor een doelbewuste handeling plaatsvindt. Daarom moet u op www.spirulina.nu  per muisklik een vinkje in een vakje (rechthoekige vakje dat wordt geactiveerd door op te klikken) plaatsen via de nieuwe klant aanmeldpagina. Daarnaast wijzen wij u op het beoogde doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van de data: Alle persoonlijke gegevens die u via de websitepagina’s hebt ingevoerd, zal uitsluitend worden gebruikt, verzameld en verwerkt voor de orderverwerking en ten behoeve van de toekomstige klantenservice door Eco Mundo. Verwerking is gedefinieerd als op slaan, wijzigen, overbrengen, afscherming en verwijdering van persoonsgegevens. De verstrekking van persoonsgegevens aan derden ten behoeve van reclame voor andere bedrijven zal door Eco Mundo niet plaatsvinden.

Het goedkeuringsproces wordt automatisch door ons systeem met datum en tijd opgeslagen, rekening houdend met de onderliggende tekst van de overeenkomst waarop is aangemeld, zoals wettelijk verplicht is. De tekst van de overeenkomst is een HTML-bestand die de cliënt kan afdrukken en kan worden opgeslagen. Toegang tot de actuele tekst van de overeenkomst, of oudere versies hiervan, wordt door Eco Mundo mogelijk maakt via www.spirulina.nu . De huidige tekst van de overeenkomst tekst is hier te vinden. Voor de nieuwsbrief service is een afzonderlijke overeenkomst nodig die niet gepersonaliseerd wordt. Het vanwege een bestelling opgegeven e-mailadres wordt primair gebruikt voor de communicatie die met de bestelling te maken heeft.

5. Retourrecht

Als u bij ons uw persoonlijke gegevens achterlaat, heeft u het recht, de toestemming om deze gegevens te gebruiken te allen tijde in te trekken en verzoeken de data te verwijderen. Verwijderen is de verwijdering van opgeslagen persoonsgegevens. In geval van een verwijdering wordt alleen geschrapt indien niet in strijd met de wettelijke of contractuele bewaringstermijnen. Gegevens die voor betalings of boekhoudkundige doeleinden zijn opgeslagen, zijn van een verwijdering uitgesloten. Blokkeren is de kenmerken van opgeslagen persoonsgegevens voor verdere verwerking of gebruik beperken.

Voor de verwijdering en afscherming van uw persoonlijke informatie, contacteer: Eco Mundo, Adimraal de Ruyterweg 185HS 1056GD in Amsterdam of info@spirulina.nu.  De in het kader van klantenadvies door Eco Mundo geregistreerde gegevens van computerconfiguraties en applicaties van de klant zullen worden verwijderd als de klant de verwijdering van zijn persoonlijke gegevens wenst.

Indien de klant tot verwijdering van zijn gegevens opdracht geeft zullen alleen de gegevens voor de facturering en boekhouding bewaard blijven. Deze worden echter voor verder gebruik geblokkeerd. Per inlognaam en wachtwoord kan de klant zelf zijn persoonlijke gegevens op het web wegnemen.

6. De overdracht van gegevens aan derden

De openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden door Eco Mundo geschiedt slechts voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de afspraken met u en het behoud van de klant is vereist. Derden zijn de handel- en servicepartners vanEco Mundo . Zo wordt het adres voor de levering aan de klant doorgegeven aan de transporteur. Als een pakket verloren is gegaan of een verzekeringsgeval optreedt worden facturen en de afleverbon aan de vervoerder en de verzekeraar bekend gemaakt. Gegevens in verband met een automatische incasso zullen worden doorgegeven aan onze bank. Voor een creditcard betaling, worden de gegevens (naam, voornaam, creditcard nummer, vervaldatum en eventueel andere gegevens zoals klantadres etc.) naar een creditcard of bancaire organisatie worden verzonden.

7. Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

Eco Mundo maakt gebruik van technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen. Uw gegevens worden opgeslagen op speciaal beschermde servers. De toegang is slechts voor een selecte groep, die verantwoordelijk zijn voor de technische en commerciële ondersteuning van de servers. Alle medewerkers van Eco Mundo hebben bij de aanvang van hun werk een verklaring getekend inzake de geheimhouding van gegevens, die zelfs na beëindiging van de werkzaamheden doorgaat. Bovendien worden bij alle medewerkers van Eco Mundo passende maatregelen genomen om te voldoen aan de eisen van regelgeving inzake gegevensbescherming. Deze opleiding wordt gedaan met speciale aandacht voor de kenmerken van de online postorderbedrijven van en de daaruit voortvloeiende specifieke eisen voor de bescherming van gegevens. Eco Mundo neemt voorzorgsmaatregelen ter bescherming van uw servers tegen virussen en andere schadelijke effecten. Ook met de huidige stand der techniek kan geen honderd procent bescherming bereikt worden. Eco Mundo biedt geen garantie dat er geen virussen, enz. in verband met het gebruik van de website van www.spirulina.nu . overgedragen kunnen worden. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door virussen of soortgelijke technieken is uitgesloten.

8. Update persoonsgegevens

Een update van uw persoonlijke gegevens, kunt u via www.spirulina.nu  online verkrijgen, na via inlognaam en wachtwoord in te loggen, bijvoorbeeld vanwege een bestelling of na het inloggen. Als alternatief kunt u voor het actualiseren van uw informatie contact met ons opnemen. Als u uw persoonlijke gegevens via het internet wilt actualiseren, wordt een beschermde vorm van overdracht (SSL-versleuteling) aanbevolen.

9. Statistische enquêtes

Wij verzamelen statistische gegevens over het gebruik van onze website en online winkel. Deze onderzoeken, zonder vermelding van persoonlijke gegevens, kan niet worden herleid tot een individuele persoon. Onder de verzamelde statistische gegevens zijn onder andere het aantal hits, pageviews, enz. en verzonden KBytes per periode, browser gebruik, operating systemen en online diensten, en homelinks.

10. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Dit bestand kan alleen informatie bevatten in de vorm van tekst. Cookies kunnen geen ongecontroleerde hoeveelheden gegevens op de computer van de gebruiker schrijven, maar slechts een beperkte hoeveelheid. Het “bespioneren”, van de harde schijf van de gebruiker is zo vrijwel onmogelijk door het plaatsen van een uitvoerbare code, zoals programma’s of virussen. De Cookies van Eco Mundo  bevatten alleen de gegevens voor de actuele sessie, bij het sluiten van het venster van de browser verliest de cookie haar geldigheid.

11. Links naar externe sites

De websites van Eco Mundo kunnen links naar andere websites (forwarding)bevatten. Eco Mundo is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van die andere websites. Instructies voor het privacy beleid is indien nodig beschikbaar op de relevante sites.

12. Kinderen

Eco Mundo raadt alle ouders en verzorgers aan hun kinderen te leren hoe op een veilige en verantwoorde wijze om te gaan met persoonsgegevens op internet. Zonder de toestemming van ouders of verzorgers dienen geen persoonlijke gegevens op de website van Eco Mundo  ingediend te worden.  Eco Mundo zal niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen verzamelen, in welke vorm dan ook, of openbaar maken aan derden.

13. Vragen en opmerkingen

Als u opmerkingen of vragen over de privacy van Eco Mundo heeft, gelieve ons te contacteren: info@spirulina.nu

14. Veranderingen in de privacypolicy

Met de ontwikkeling van computer- en internettechnologieën inzake de bescherming van gegevens wordt door Eco Mundo  voortdurend rekening gehouden. Eco Mundo behoudt zich daarom het recht voor om op elk moment het hier geformuleerd “privacy-beleid ‘, rekening houdend met het wettelijke kader ter bescherming van gegevens, te wijzigen. Veranderingen worden op deze pagina aangekondigd.

Telefoon

0031-20-3413410

Adres

Admiraal de Ruyterweg 185HS 1056GD – Amsterdam   The Netherlands

Email

info@spirulina.nu

Kantoortijden

Ma-Vrij : 8am – 5pm
Zaterdag: 9am – 4pm